Var antikens skulpturer verkligen målade?

Jag undrar jag. Det har så mången gång stött mitt skönhetssinne, att dessa skulpturala mästerverk skulle vara överdabbade med färg. Jag är inte vidare insatt, men idag förhärskar teorien att alla antika skulpturer var målade. Bevis för detta påstås vara färgrester på äldre grekiska skulpturer och i en del fall moderna analysmetoder av osynliga färgrester.

Man gör dock två grundläggande fel i analysen. För det första utgår man ifrån att ”antiken”, d. v. s. mer än tusen år och ett ofantligt geografiskt område, är en enda monokultur. Faktum är antiken inom sina gemensamma ramar var betydligt mer tillåtande och polykulturellt än någon tid varit sedan dess. Det kan alltså under olika tider och i olika områden funnits olika smak. Det kan till och med ha varit så att äldre verk målades över av en senare generation människor. För det andra utgår man från att alla skulpturer måste ha behandlats på samma sätt. Alltså inser man inte möjligheten att en del verk var avsedda att målas och en del att förbli omålade. Troligen målades enklare verk i simplare material, medan marmorverk och bronsgjutningar av stora mästare var omålade. Varför skulle man annars lägga sådan vikt vid valet av marmor, bronsgjutningstekniken eller ytbehandlingstekniken hos de stora mästarna som prisas i litteraturen?

For a start, although there are some references in ancient literature to coloured sculpture, they are not many – and they are far out-numbered by those Greek and Roman writers who sing of the translucent, unadorned white marble of their favourite statues.

Secondly,  while early Greek statues fairly often come out of the ground still with their traces of colour, for the later stuff we rely on the evidence of the microscope and the UV camera. Why does this not still retain visible trace of colour, if coloured it once was? And why on earth did Romans polish their marble statues (as we know they did), if they were going to cover them up with thick coats of paint?

Som artikelförfattaren ovan påpekar finns det inga grundläggande evidens att alla antika skulpturer var målade. Lika mycket talar emot. Artikeln finns här.