Propagandabok om invandrare skickas till Sveriges samtliga riksdagsledamöter

Samtliga riksdagsledamöter ska nu få boken med det något märkliga namnet (den borde hetat: Historien om rika tyska, holländska och engelska handelsmän och industriidkare som kom till Sverige på inbjudan från kungahuset för att få in kunskap och få fart på näringslivet samt kvalificerad arbetskraftsinvandring till yrken där det rådde brist under korta tidsperioder i Sveriges historia — eller de få invandrare som hjälpte svenskarna att bygga Sverige och var tacksamma att de fick chansen.) Problemet är ju att man vill framställa det som om ALLT näringsliv och ALL företagsamhet i Sverige har skapats av invandrare, medan sanningen är att det finns få folk som varit så företagsamma som det svenska, förvisso mycket tack vare att man varit öppen för saker utifrån, men det är ändå etniska svenskar som till 99% står för vår företagarhistoria och kulturhistoria, och de som invandrade hit räknade sig också som svenskar efter bara en generation och var hängivna nationalister. De skulle ha baxnat inför den masochistiska svenska självbilden av idag och troligen utvandrat till något annat land. P. S. Dessutom kan man undra om just detta perspektivet verkligen behöver belysas mer i debatten, det är ju närmast allenarådande. När kommer boken Svenskarna som byggde Sverige?

http://svenskhistoria.se/default.aspx?newsid=4696