Kejsare och generaler — Adrian Goldsworthy

Att kunna sammanställa stor mängd information om ett ämne är bara det första steget i vetenskapligt och konstnärligt arbete. Sedan följer analys och slutsatser. Det första steget behärskar Goldsworthy väl, liksom många av hans brittiska kollegor, men i de två följande brister det. Det gör att jag inte kan läsa boken med nöje, eftersom de slutsatser och kommentarer som författaren hela tiden lägger in inte stämmer med min bild av antiken.

Jag förväntade mig en bok om stridskonst: strategi, berömda slag, fältherrars styrkor och svagheter. Goldsworthy är ju militär i grunden. Istället får man biografier — bättre skrivna av andra, eller varför inte läsa de antika källorna direkt? — som är torra som fnöske.

Översättning är dålig och förbättrar absolut inte läsupplevelsen.

Betyg: 2/5