Den svenska försvarspolitiken redan synad av Trump

”Borgarna” försöker i debatten lura svenska folket att bara vi går med i NATO så blir allt bra och vi är säkra utan att lägga en krona på vårt försvar. Sanningen är att Sverige skulle behöva lägga 2% av BNP på försvaret för att bli godkända, vilket är skyhögt mycket mer än vi lägger idag. Och NATO skulle också innebära att vi åter är beredda att ingå i väpnade konflikter i främmande länder som inte berör oss direkt. Vi skulle också förlora inflytande över vår säkerhets- och utrikespolitik, och vår vapenindustri skulle gå under, vilket kommer göra oss helt beroende av amerikanska vapensystem för vår säkerhet.

Vänstern å andra sidan verkar tro att allt är bra som det är, vilket naturligtvis är lika fel. Vi ska ha ett fungerande och modernt invasionsförsvar, som har som primär uppgift att avvärja konflikt.

Donald Trump har nu synat allt detta genom sitt klarspråk:

http://erixon.com/blogg/2016/11/sa-starker-trump-europeisk-sakerhet/

Donald Trump 2008: ”Hillary är en underbar kvinna, Clintons är fina människor”

Frågan är, har Trump ändrats av det han har sett och utsatts för under kampanjen, eller har allting varit ett spel för gallerierna för att bli vald? Jag lutar åt det första. Även jag tyckte att Bill Clinton var en bra president då, men har ändrat åsikt. Hillary har jag dock alltid haft svårt för. Att det som har framkommit under senare år tyder på att Clintons är genomkorrupta både på det personliga planet och det politiska har väl inte undgått någon kritiskt tänkande människa. Även familjen Bush är genomkorrupt.

Det nya presstödet skapar åsiktsmonopol

I korthet kan man säga att branschen (läs Bonniers, eftersom de äger majoriteten av den privata mediemarknaden) själva ska få bestämma om en ny konkurrent ska få presstöd, utifrån ”värdegrund” och ”sanningshalt”. Förslaget är totalt hål i huvudet och vi får gå tillbaka till Karl XIV Johans censuriver för att hitta något liknande i Sverige. Utredningens slutsats, att inga stöd ska gå till sådant staten inte ställer upp på, är helt felaktig och går emot själva grundprincipen för yttrandefriheten och demokratisk åsiktsbildning.

http://www.friatider.se/presst-d-avskaffas-f-r-alternativ-media