Svensk media uppfostrar folket i stället för att granska makten

Här vill jag citera framlidne författaren Knut ­Carl­­qvist: ”Svenska medier har aldrig insett, att deras uppgift är att hålla ett öga på staten och makten. De tror att deras uppgift är att uppfostra folket.”

[…]

Vad svensk mainstreammedia ständigt glömmer, är att yttrandefriheten framför allt ska skydda obekväma minoritetsståndpunkter, inte majoritetens försanthållanden. Men i rådande medieklimat blir det viktiga vem som säger något. Inte vad, hur och varför. Budskapet skjuts i bakgrunden. Vi får metadebatter i stället för sakdebatter.

Erik Hörstadius, Affärsvärlden

http://www.affarsvarlden.se/tidningen/article3970190.ece

 

Ett ordnat Sverige inte möjligt med MP eller C i regeringen

Allt detta är uttryck för ren och skär politisk feghet. Ledningarna för både Socialdemokraterna och Moderaterna vet att de inre motsättningarna i respektive koalition omöjliggör vad som är bäst för Sverige. Ett kraftfullt återupprättande av den starka staten på områden som gränskontroll, polis, ordning i den offentliga miljön, försvar och terrorbevakning är inte möjligt med MP eller C i regering.

Inte heller kan nödvändiga åtgärder för att bevara och utveckla kärnkraften, fundamentalt för den näringsbas och högteknologi Sverige behöver, säkras via blockpolitik. Utan blocköverskridande lösningar skingras heller inte den osäkerhet för framtiden som slår mot tjänstenäringarna.

Källa: Dagens industri 2016-04-14, Debatt, Hans Bergström

Rekordökning av den offentliga konsumtionen i budgeten 2016

Det satsas nu enorma summor, i ett första steg 30 miljarder (och detta är bara direkta kostnader och statens kostnader) för den ansvarslösa migrationsaktivism som de svenska statsmakterna bedriver. Det motsvarar 5000 kr per individ i arbetsför ålder. Migrationsverket är nu en större myndighet än försvaret. Ökningen som bara motsvaras av Palmeregeringens offentliga expansion i början av 1970-talet och av rekordarbetslösheten i början på 1990-talet går helt till människor som inte är medborgare eller har någon koppling till det här landet. Det är alltså ingen satsning på välfärd som S vill utmåla det som.

Den kanske mest kontroversiella delen i den svenska tillväxtmotorn är den offentliga konsumtionen, som i år väntas öka med hela 4,6 procent. För att hitta motsvarande tillväxttal i de offentliga utgifterna måste vi antingen tillbaka till den svenska finanskrisen i början av 1990-talet, då en kraftigt stigande arbetslöshet drev upp utgifterna, eller till 1970-talets snabba utbyggnad av den offentliga sektorn.

Källa: Placera

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2016/04/13/regeringen-maste-tala-klarsprak.html

Endast 1/3 av invandrare försörjer sig själva efter 15 år i Sverige!!!

Kategorierna helårsanställd och företagare, det vill säga personer som i huvudsak försörjer sig själva, utgör 69 procent av den totala befolkningen mellan 20 och 64 år. Samma kategorier bland flyktingar och flyktinganhöriga uppgick till 25 procent efter åtta år i Sverige och 34 procent efter 15 år.

Källa: SCB

Andrahandskälla Dagens Industri ledare 2016-04-08 PM Nilsson