Är inflationen verkligen så låg?

Den officiella versionen är ofta att inflationsnivån mäts av något som kallas konsumentprisindex (KPI). Definitionen är förhållandevis enkel – prisutvecklingen för en korg ”varor” över tid. Busenkelt.

Verkligheten är emellertid långt mer komplicerad än så. Sedan 1980 har sättet att mäta inflationstakten förändrats minst 20 gånger i USA.

Som alltid tenderar det bedrägliga ta vid där det obegripliga börjar. Numera används metoder som:
• Geometrisk vägning
• Substitution
• Hedonisk metod/regression

Källa: Aktiespararna

http://www.aktiespararna.se/artiklar/Marknadsanalyser/Syna-bluffen-om-inflationen/

index_1980