Tre olika sätt att se på helvetet

Bibeln ger stöd för tre olika helveten.

1. Traditionalism = evig fördömelse och pina.

2. Konditionalism = de onda uppstår samtidigt med helgonen men avskiljs och får sitt straff. Straffet är dock tidsbegränsat och de utplånas.

3. Universalism = alla människor får i slutändan försonas med Gud efter ingen, kortare eller längre tid i helvetet.

Här finns en uppställning med Bibelverser som stöder de olika synsätten:

http://rethinkinghell.com/explore/

helltriangle_med_detail

En tanke på “Tre olika sätt att se på helvetet

Kommentarer är stängda.