Skolans utveckling

Det är glädjande att det fortfarande finns människor med analytisk förmåga och ryggrad som kan yttra sig i debatten, vilket Kjell-Åke Forsgren har gjort på Svenska Dagbladets Brännpunkt. Jag undrar vad som händer när dessa har försvunnit, och alla människor i Sverige är indoktrinerade i det nuvarande systemet?

Skolan har utvecklats i tre steg sedan 1800-talet, som jag ser det, och det tredje steget är påfallande tongivande i just Sverige, men finns även i andra västländer:

1) Humanistisk utbildning. Med ”humanistisk” utbildning menar jag att man satte människan i centrum. Det var en kunskapsskola, men kunskap som inte hade någon direkt koppling till yrkeslivet eller praktiska göromål tilläts också i stor utsträckning. Man ville att individerna skulle få verktyg att bli bra och lyckliga människor, inte bara produktionsenheter i samhällsekonomin.

2) Materialistisk kunskapsskola. Långsamt vann modernismen och materialismen en fullständig seger i Sverige, detta trots att idealismen hade haft en förhållandevis stark ställning i Sverige. Denna skola var inriktad på kunskap, men endast kunskap som kunde användas på ett ”produktivt” sätt i samhällsekonomin. Detta gjorde att skolan uppfattades som hård och själslös av många.

3) Egalitär skola. Denna skola, som formats av ”likhetsdoktrinen” som Forsgren skriver om, har satt kunskapen på bakvagnen. Likhetsdoktrinen förenas med en ”mångfaldsdoktrin”, dvs man anser alla elever ha samma förutsättningar att lära sig alla ämnen samtidigt som man tolererar alla former av avvikelser från normalt och sunt beteende i övrigt. Motsägelsefullt, men sant. Det sistnämnda är inte enbart av ondo, då det liksom i den humanistiska skolan tar hänsyn till människan, men om man kunde förena det med kunskapsinhämtning och någon form av norm av vad som gäller i skolan, så skulle det vara av godo för alla.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s